FILM

GŁÓWNA
jałowce

Łowisko NO KILL

W dniu 01.05.2013 zostało otwarte łowisko wędkarskie. Opłata za całodzienne wędkowanie wynosi 40 zł / osobę.

REGULAMIN
1. Łowiska są czynne w od godz. 8:00 do zachodu słońca
2. Na łowisku panuje zasada NO KILL (łapiesz i wypuszczasz). Wędkowanie tylko na haczyki bezzadziorowe lub z mikro zadziorem. Żyłka minimum 0,26.
3. Obowiązkowe jest posiadanie maty karpiowej lub kołyski.
4. Jeżeli wędkujący wnosi na łowisko pokrowce na wędki, torby itp. przy wyjściu z łowiska zobowiązany jest do otworzenia w/w wyposażenia  w celu kontroli.
5. Łowienie ryb odbywa się w miejscach wyznaczonych przez gospodarza.
6. Właściciel zastrzega sobie prawo kontroli na każdym etapie wędkowania.
7. Jeżeli w skutek niewłaściwego obchodzenia się z rybami, zostaną one okaleczone bądź są martwe, wędkujący musi bezwzględnie je zakupić (ceny uzgadniane są indywidualnie z gospodarzem).
8. Ryby powinny być traktowane z należytą ostrożnością, mogą być mierzone, ważone, fotografowane i wypuszczane do wody jak najszybciej i w jak najlepszym stanie.
9. Obsługa łowiska ma prawo do przeprowadzenia kontroli metody nęcenia.
10. Samochód musi zostać pozostawiony na parkingu lub w miejscu wyznaczonym do parkowania.
11. W przypadku stwierdzenie kradzieży ryb ich cena wynosi 300zł za każdy kg.
12. Próba kradzieży lub nieprzestrzeganie regulaminu wyklucza możliwość ponownego odwiedzania łowiska.
Wędkowanie bez wcześniejszej opłaty skutkuje nałożeniem kary w wysokości 10-krotności ceny biletu.
14. Na terenie łowiska obowiązuje całkowity zakaz: zaśmiecania linii brzegowej zbiornika, wycinania i łamania drzew, roślin, krzewów, zakłócania spokoju, parkowania samochodów poza miejscami do tego przeznaczonymi, rozpalania ognisk, pozostawiania zarzuconych wędek bez osobistego nadzoru, spożywania alkoholu, absolutny zakaz połowu na tzn. “żywca”.
15. Wszystkie śmieci wynikłe w czasie pobytu na łowisku, należy zabrać ze sobą, włącznie z petami po papierosach.
16. Nie ponosimy odpowiedzialności za osoby nieletnie pozostawione bez opieki, przebywające na terenie (łowiska).
17. Na stanowisku wędkarskim, wędkarz pozostawia po sobie porządek!
18. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.
19. Osoby towarzyszące nie mogą obsługiwać wędek i podbieraków.
20. Wszelkie uwagi, prośby, spostrzeżenia należy kierować do właściciela.
21. Jeżeli wędkujący podejmie się wędkowania, uznajemy iż przyjął on regulamin do stosowania w całości.
22. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia wędkującego od jego przestrzegania.
* Cena pobytu od godz. 8:00 do zachodu słońca 40 zł (możliwość połowu na dwie wędki), każda następna wędka+10zł
* Wędkarstwo spinningowe – 40 zł (spinningowanie tylko i wyłącznie na pojedynczy haczyk, kotwice są zabronione),

W sezonie 2015 wprowadzono całkowity zakaz wnoszenia napojów zakupionych poza terenem Ośrodka “JAŁOWCE”. Zakaz dotyczy głównie opakowań szklanych na terenie całego terenu Ośrodka. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Od czerwca 2015 zostało otwarte pole campingowe 34 stanowiska po 60m2 i 20 stanowisk bez ograniczeń z podpięciem do prądu i wody. I pole namiotowe z pełnym zapleczem sanitarnym. A w sezonie 2021 zostanie kategoryzowane pole kempingowe i namiotowe na poziom ***. Zapraszamy !!!! Już mamy się czym pochwalić.